Sie sind hier:

Informationsbroschüre für Ältere in türkischer Sprache

Eine Informationsbroschüre für ältere Menschen in der Stadt Bremen ist in türkischer Sprache erschienen. Sie wird herausgegeben vom Sozialressort und der Seniorenvertretung. Das Heft kann kostenlos bezogen werden über das Referat Ältere Menschen, über die Seniorenvertretung Bremen oder vom Zentrum für Interkulturelle Studien und Migranten, ZIS.

Die Seniorenvertretungen im Land Bremen versuchen schon seit längerer Zeit, Menschen mit Migrationshintergrund zur Mitarbeit zu gewinnen. Daher hat die Landesseniorenvertretung ihr Nachrichtenorgan DURCHBLICK um zwei Seiten in türkischer Sprache erweitert. Inzwischen wurden über 100 Artikel in türkischer Sprache veröffentlicht.

Jetzt wurden einige dieser Bericht und Ratschläge zum Altern in Bremen in einer türkisch-sprachigen Broschüre zusammengefasst. Dazu Sozialsenatorin Anja Stahmann: „Ich freue mich, dass die Seniorenvertretung gemeinsam mit meiner Behörde dieses Heft vorlegt. Schon vor Jahren hat die Seniorenvertretung erkannt, dass es Vertrauen schafft, türkischsprachige ältere Menschen in ihrer Muttersprache anzusprechen.“ Sie hoffe, dass dieses Informationsheft vielen älteren Menschen nutzt und dass sich mehr türkisch-sprachige Bremerinnen und Bremer bei der Seniorenvertretung engagieren. „Bitte helfen Sie mit, allen zu zeigen: Bremen ist bunt, und das Alter ist vielfältig.“

Türkçe Dergi

Bremen Eyaleti'nin Yaşlılar Temsilciliği uzun zamandır göçmen kökenli insanları çalışmalarına dahil etmeye çalımakta. Bu hedefe ulaşmak için de, yaşlı politikası çalışmaları ve genellikle " Almanya'da Yaşlanma " ve özellikle " Bremen´de Yaşlanma " ile ilgili bilgiyi
yoğunlaştırmak gereklidir. Bu özellikle emekli olan veya yakında emekliye ayrılacak olan ilk göçmen nesili için önemlidir. Bazı göçmenlerin daha dil zorlukları bulunmakta ve onların kültürel çevrelerinden hayatlarının bu aşamasını nasıl geçireceklerine dair örnekleri yoktur.
Almanya'da yaşlanma konusunda örnek alınacak veya yol gösterecek bilgiler pek çok göçmen kişiye yabancı kalmıştır. Yaşlılara yönelik hizmetler konusunda, emeklilik konularında, sağık ve bakım sistemleri, yaşlılar için konut, yaşlılık ve yoksulluk,hareketliliğin korunması, gönüllü çalışma imkanları üzerine sorularda bilgi akışına ihtiyaç vardır.

Bilgi lüzumlu! Bu nedenle, Sosyal,Gençlik, Kadın, Uyum ve Spor Senatörü ve Senato Ofisi (Uyuşum Birimi) desteğiyle Eylül 2012 den bu yana DURCHBLICK dergisi Türkçe olarak iki sayfa arttırıldı.

Türkçe seçilmesinin sebebi Yaşlılar Temsilciliği'nin çeşitli sebeplerden dolayı daha fazla dilde hizmet verememesinin yanı sıra Bremen ´de yaşıyan göçmenlerin çoğunlukla Türk olmasıdır. Bu arada, 108 makale Türkçe olarak yayınlanmıştır.

Bremen'de yaşlanma konusunda bazı mühim raporların, yorumların, tavsiyelerin ve yardım konularının Türkçe olarak bir dergide toplanması önerisi Sosyal İşler Senatör'lüğü "Yaşlılar Biriminden '' geldi. Öneri büyük onay ve destek buldu. Editörler, bu derginin yaşlı göçmenleri bilgilendirme konusunda değerli katkı sağlayacağını ummaktadır.

Dergiyi indirmek için (pdf, 6.8 MB)

Titelbild der Broschüre